https://deni.cz/header.jpg

Breadcrumbs

Vše o RSS ze servrů jako aktuálně.cz nebo novinky.cz

RSS je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách.

Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).

Původně tento formát sloužil pouze k předávání aktuálních novinek mezi jednotlivými servery, které takto velmi jednoduše mohly odkazovat na aktuální články na jiných serverech.

RSS formát poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní článek a také jiná metadata. Tyto informace jsou posílány jako XML soubor nazývaný RSS zdroj, webový zdroj, RSS stream, RSS feed nebo RSS kanál.

Samotná zkratka má několik výkladů:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91 od firmy Netscape)
  • Resource Description Framework Site Summary (stvořitelem je konsorcium W3C)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0 – v současnosti ho spravuje Berkman Center for Internet & Society na Právnické fakultě Harvardovy univerzity)
  • Really Simple Syndication 3.0 (RSS 3.0 Lite – zatím nejmladší z rodiny RSS)

(zdroj informací: Wikipedie).